Domáci kutil

Nejeden z nás má okrem svojej práce, za ktorú je jeho odmenou mzda alebo plat, tiež svojho koníčka. Mnoho z tých, ktoré potrebujú rôzne náradia a náčinie, vyžaduje dostatok priestoru a odkladacích plôch. Je dôležité, aby taký priestor bol usporiadaný a prehľadný, aby v ňom bolo ľahké udržovať poriadok a čistotu. Všetky predmety je vhodné mať logicky poukladané alebo zavesené a viditeľne označené. Takýmto priestorom vždy dominuje pracovný stôl do dielne. Rozširujeme svojimi výrobkamimožnosti netradičnej, úspornej a jednoduchej organizácie všetkých potrebných vecí, ktoré je treba oddeľovať či už z dôvodu bezpečnosti nežiaduceho potriesnenia, poškodenia či zničenia alebo triediť z hľadiska charakteru a účelnosti.

Relaxačné prostredie

Takáto plocha a priestor prináša pohodu a inšpiráciu. Jednoduchý prehľad o všetkých nástrojoch, zariadeniach, chemikáliách, leštidlách, farbách, či rôznych drobných alebo väčších predmetoch, nadchne každého zaujatého kutila. Návšteva v takomto prostredí zanecháva dojem profesionality, usporiadanosti a kvality práce, ktorou chce každý domáci kutil zaujať.
 

Domáci kutil
5 (100%)1