Čo to vlastne hodlám robiť

.

http://www.bakalarky-diplomovky.sk/ponuka-prace-spracovatel-podkladov-pre-zaverecne-prace/

Čo je to vlastne diplomová práca? Je to vlastne posledný krôčik študenta k úspešnému dokončeniu jeho štúdia, vďaka ktorému získa napríklad inžiniersky titul alebo titul magister. Mali by ste postupovať starostlivo a veľa premýšľať nad výberom odboru, ktorý bude v stredu diania. Záleží v podstate na každom detaile. Venujte pozornosť formátovaniu textu, voľbe písma aj úpravám, ktoré veľa napovie o vašej osobnosti. Máte dopredu zadaný aj termín, ktorý si musíte strážiť.

.

Tak trochu analýza

Ak nemáte žiadne skúsenosti v podobnej oblasti, môžete využiť napríklad niekoho, kto už má podobnú skúsenosť úspešne za sebou alebo aj odborníkov. Ide o rozsiahlu odbornú štúdiu, približne na 50 až 90 strán, vrátane titulného listu nielen v rodnom jazyku, ďalej úvod, obsah, predhovor, slovenské a cudzojazyčné resumé, zoznamy literatúry a používaných skratiek a prílohy v podobe grafov, tabuliek a iných zachytení výsledkov práce. Ako vidíte, nie je to vôbec jednoduché. Niekedy by to v podstate chcelo predlohu, podľa ktorej môžete postupovať a pôjde vám to ľahšie od ruky. Text je potreba mať očíslovaný a vedený v kapitolách. Musí byť vidieť, že sa v nej orientujete ako doma. Výsledkom je napokon syntéza výsledkov terénneho, dotazníkového, štatistického, prípadne iného, ​​vždy však vlastného prieskumu.

.